KVKK 2

course image

Özellikler

  • Kategori Zorunlu Eğitimler
  • Eğitimler 37 İçerik
  • Süre 00:35:00
  • Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
  • Yöntem Scorm 2004
  • Seviye ---
  • Dil Türkçe

KVKK 2

Açıklama

Günümüzde bilgi teknolojileri hızla gelişmekte ve resmi işlemlerin çoğu elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak bilgileriniz kötüye kullanılabilir. Bu kanunun amacı bu riski ortadan kaldırmaktır. Bu eğitim ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında detaylı bilgi edinmeniz ve müşterilerinizin kişisel verileri konularında dikkatli davranmanız amaçlanmaktadır.

Eğitim İçerikleri

KANUNA GİRİŞ VE TANIMLAR (10 İçerik)
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KAVRAMI
Video

KANUNUN AMACI
Video

KANUNUN KAPSAMI
Video

TANIMLAR-Kişisel Veri
Video

TANIMLAR-Özel Nitelikli Kişisel Veri
Video

TANIMLAR-Kişisel Verilerin İşlenmesi
Video

TANIMLAR-Açık Rıza
Video

TANIMLAR-Anonim hâle getirme, Anonimleştirme
Video

TANIMLAR-Alenileştirme
Video

TANIMLAR-İlgili kişi, Veri Sorumlusu,Veri İşleyen,Veri Kayıt Sistemi
Video

VERİ İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER (6 İçerik)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
Video

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Video

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME ŞARTLARI
Video

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Video

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Video

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Video

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (8 İçerik)
VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Aydınlatma Yükümlülüğü
Video

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Video

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvurulara Cevap Yükümlülüğü
Video

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
Video

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Bildirim Yükümlülüğü
Video

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Veri Sorumluluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğü
Video

VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Video

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Video

BAŞVURU, ŞİKAYET VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (5 İçerik)
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Video

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA ŞİKAYET
Video

KURUL İNCELEME USUL VE ESASLAR
Video

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ
Video

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT BİLDİRİMİ
Video

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU (5 İçerik)
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Video

KURUMUN GÖREVLERİ
Video

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU
Video

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Video

BAŞKAN ve BAŞKANLIK
Video

CEZALAR & KANUN İSTİSNALARI (3 İçerik)
SUÇLAR
Video

KABAHATLER
Video

KANUNDA İSTİSNA HALLER
Video

Sürdürülebilirlik Eğitimi

Tümü
Atık Yönetimi

Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve temiz...

Tasarruf İpuçları

Hepimizin bildiği üzere yaşam koşullarım...

İklim Değişikliği

Bu eğitim yolculuğunda, insan işi müdaha...

Su Farkındalığı

Bilim insanları yıllardır uzayda yaşam a...

Sürdürülebilirlik

Bu eğitimde; Sürdürülebilirlik nedir...

Çevre Ve Enerji

Çevre ve enerji konusunda başlıca hedefl...

Finansal Okuryazarlık

Tarihsel olarak bakıldığında finans; 18....