Tüketici Hakları

course image

Özellikler

 • Kategori Satış
 • Eğitimler 19 İçerik
 • Süre 00:23:00
 • Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
 • Yöntem Scorm 2004
 • Seviye ---
 • Dil Türkçe

Tüketici Hakları

Açıklama

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici; “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi”dir. Bir başka ifadeyle tüketici; yaşamını, varlığını ve faaliyetlerini sürdürebilmek için bir mal ve hizmet satın alan her kişiye denir. Aslında bir toplumdaki her birey nihai tüketicidir. Yani tüketici neredeyse nüfusun tamamını kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan tüketicinin korunması, bir ülkede yaşayan insanların korunması anlamına da gelmektedir. Bu eğitimi tamamladığınızda;

 • Tüketici kimdir?
 • Tüketici hakları nelerdir?
 • Ayıplı Mal ve Hizmet Nedir?
 • Tüketici Sözleşmeleri
 • Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması konuları ile ilgili bilgiler edinmiş olacaksınız.

Eğitim İçerikleri

Tüketici Kimdir? (4 İçerik)
Giriş
Video

Tüketici Kimdir?
Video

Evrensel Tüketici Hakları
Metin


Ayıplı Mal ve Hizmet Nedir? (7 İçerik)
Ayıplı Mal
Metin

Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Hakları Nelerdir?
Video

Dikkat!
Metin

Ayıplı mal ya da ürün ihbarı “uygun bir süre”
Metin

Seçimlik Hakları Yerine Getirilmezse Tüketici Ne Yapmalıdır?
Video


Örnek Durum 1
Metin

Tüketici Sözleşmeleri (4 İçerik)
Taksitli Satış Sözleşmelerinde Tüketici Haklarıyla İlgili Önemli Detaylar
Metin

Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Tüketici Haklarıyla İlgili Önemli Bilgiler
Metin

Abonelik Sözleşmeleri Hakkında Bazı Önemli Bilgiler
Video

Örnek Durum 2
Metin

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunmasıyla İlgili Bazı Önemli Bilgiler (4 İçerik)
Fiyat Etiketi ile İlgili Önemli Bilgiler
Video

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile İlgili Önemli Bilgiler
Metin

Garanti Belgesi ile İlgili Önemli Bilgiler
Metin

Örnek Durum 3
Metin

ISO Eğitimleri Eğitimi

Tümü
ISO 50001 - Enerji Yönetimi Sistem...

Enerji yönetimi, bir organizasyonun ener...

ISO - 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemi Uluslararası Stan...

İSO 14001

Kalite yönetim sistemi Uluslararası Stan...

İSO 22301

Kalite yönetim sistemi Uluslararası Stan...