Katalog Eğitimleri

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Eğitimi, kullanıcıda davranış değişimi sağlamaya yönelik günlük...

Etik İlkeler

Etik kavramı bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak her geçen gün daha da önemli...

İSG 16- Kilitli Versiyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini...

İSG 8- Kilitli Versiyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini...

İsg Az Tehlikeli Sınıf 8 Saat

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini...

İsg Az Tehlikeli Sınıf Genel Konul...

Bu eğitim çalışma alanlarımızda güvenliğin sağlanması açısından oldukça önemli b...

İsg Az Tehlikeli Sınıf Sağlık Konu...

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin bu bölümünde meslek hastalıkları, risk etmenl...

İsg Az Tehlikeli Sınıf Teknik Konu...

Bu eğitim ile genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yönt...

İsg Çok Tehlikeli Sınıf 16 Saat

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğin...

İsg Tehlikeli Sınıf 12 Saat

İsg Tehlikeli Sınıf 12 Saat katalog Eğitimi

KVKK

Günümüzde bilgi teknolojileri hızla gelişmekte ve resmi işlemlerin çoğu elektron...

KVKK 2

Günümüzde bilgi teknolojileri hızla gelişmekte ve resmi işlemlerin çoğu elektron...

Rekabet Hukuku - Şirketler

Bu eğitim sonrasında hızla gelişen rekabetçi piyasalar ve ekonomik düzen içerisi...

Suç Gelirleri

Bu eğitimde; Bankacılık kavramı, Bankaların türleri ve işlevleri, Bankacılık d...

Suç Gelirleri Kilitli

Bu eğitimde; Bankacılık kavramı, Bankaların türleri ve işlevleri, Bankacılık d...