İsg Tehlikeli Sınıf 12 Saat

course image

Özellikler

  • Kategori Zorunlu Eğitimler
  • Eğitimler 140 İçerik
  • Süre 12:00:00
  • Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
  • Yöntem Scorm 2004
  • Seviye ---
  • Dil Türkçe

İsg Tehlikeli Sınıf 12 Saat

Açıklama

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat olarak düzenlenir.

Bu eğitim ile genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yöntemlerini öğrenebilmeniz amaçlanmaktadır.

Eğitim İçerikleri

GENEL KONULAR (34 İçerik)
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış
Video

Sağlık ve Güvenlik Kültürü
Video

Kaza
Video

İş Kazası
Video

İşveren, İşçi, İş Yeri ve İşveren Vekili Kavramları
Video

Ramak Kala / Ucuz Atlatma
Video

Meslek Hastalığı
Video

İş Güvenliği
Video

Anayasamızdaki Maddeler
Metin

Borçlar Kanunu
Metin

Çalışma Mevzuatı
Video

Kanun
Video

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Video

5 S Kavramı
Video

Kişisel Hijyen
Video

El Yıkama
Video

Düzen
Video

Taraflar İş Kazalarından Nasıl Etkileniyor?
Video

İş Kazası Maliyetleri
Metin

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hukuki Sonuçları
Video

Risk Yönetimi ve Değerlendirme
Video

Uzaktan Çalışmada ISG- Genel Kurallar
Video

Sıra Sende
Metin

Uzaktan Çalışmada ISG- Elektrik Kuralları
Video

Sıra Sende
Metin

Uzaktan Çalışmada ISG- Yangın Kuralları
Video

Sıra Sende
Metin

Uzaktan Çalışmada ISG- Ergonomik Kurallar
Video

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

SAĞLIK KONULARI (38 İçerik)
Giriş
Video

Meslek Hastalıklarının Çeşitleri
Video

Kas - İskelet Sistemi Hastalıkları
Video

Dikkat Edilecek Hususlar
Video

Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Video

Göz ile İlgili Hastalıklar
Video

İşitme ile İlgili Hastalıklar
Video

Ses Telleri ile İlgili Rahatsızlıklar
Video

Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri
Video

Tıbbi Korunma İlkeleri
Video

Çalışma Çevresine Ait Korunma Önlemleri
Video

Enfeksiyonların Bulaşma Yolları
Video

İnfluenza (Grip)
Video

Psikososyal Risk Etmenleri
Video

Stresin Fiziksel, Davranışsal ve Psikiyatrik Etkileri
Video

Stres Akıl Sağlığı Etkileri (İşle İlgili Akıl Hastalıkları)
Metin

Stresten Korunmak için Bireysel Önlemler
Video

İlk Yardımın Tanımı
Video

İlk Yardım Temel Uygulamaları
Video

İlk Yardım - ABC
Video

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği
Video

Bayılma
Video

Şok
Video

Dış Kanamalarda İlk Yardım 1
Video

Dış Kanamalarda İlk Yardım 2
Video

Uzuv Kopmaları
Video

Yanıklar
Video

Yanıkların Dereceleri
Video

Termal Yanıkların Tedavisi
Metin

Donmalarda İlk Yardım
Video

Vücudun Soğuğa Tepkisi
Video

Donma Dereceleri
Video

Donukta İlk Yardım
Video

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

TEKNİK KONULAR (67 İçerik)
Tehlike Kaynakları
Video

Örnek
Video

Elle Taşıma Nedir?
Video

Yükle İlgili Risk Faktörleri - Yükün Özellikleri
Video

Yükle İlgili Risk Faktörleri - Fiziksel Güç Gereksinimi
Video

Yükle İlgili Risk Faktörleri - Çalışma Ortamının Özellikleri
Video

Yükle İlgili Risk Faktörleri - İşin Gerekleri
Video

Bireysel Yük Faktörleri
Video

Temel Prensipler
Video

Yükü Taşımak
Video

Sağlık Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Video

Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
Video

Söndürme ve Söndürme Teknikleri
Metin

Yanma Ürünleri
Metin

Yangın Neden Çıkar?
Metin

Yangın Sınıfları
Video

Yanma Çeşitleri
Video

Yavaş Yanma
Video

Kendi Kendine Yanma
Video

Hızlı Yanma
Video

Parlama - Patlama Şeklinde Yanma
Video

Detonasyon
Video

Yangın Söndürma Adımları
Video

Deprem
Video

Unutmayalım!
Metin

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
Metin

Ofiste Ergonomi ve Güvenli Çalışma İlkeleri
Video

Ofiste Riskler
Video

Statik Postür
Video

Karpal Tünel Sendromu
Video

Alınabilecek Önlemler
Video

Çalışma Alanı
Video

Monitörün Kişiye Uygun Düzenlenmesi
Video

Klavye ve Farenin Kişiye Uygun Düzenlenmesi
Video

Egzersizler
Metin

Ergonomik Oturuş Pozisyonu
Metin

Klavyede Doğru El Açısı
Metin

Doğru Mouse Tutuşu
Metin

Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri
Video

Elektrik Tehlikeleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Video

Örnek Olay
Video

Giriş
Metin

Tehlikeli Hareketler
Metin

Tehlikeli Durumlar
Metin

Kontrol Önlemlerinin Hiyerarşisi
Metin

Risk Kontrol Hiyerarşisi
Metin

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Metin

Emredici, Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
Metin

Baş Koruyucuları
Metin

Kulak Koruyucuları
Metin

Göz ve Yüz Koruyucuları
Metin

Solunum Sistemleri Koruyucuları
Metin

Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları
Metin

El ve Kol Koruyucuları
Metin

Ayak ve Bacak Koruyucuları
Metin

Vücut Koruyucuları
Metin

Koruyucu Giysiler
Metin

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Metin

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Güvenlik Kültürü Nedir?
Video

Güvenlik Kültürü Oluşturmada Başlıca Faktörler
Video

Güvenlik Alışkanlıkları
Video

Tahliye ve Kurtarma
Video

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

Sıra Sende
Metin

SIRA SENDE (1 İçerik)
SIRA SENDE
Metin

Kişisel Farkındalık Eğitimi

Tümü
Bulaşıcı Hastalıklar

Hepimizin hayatta en az bir kez karşılaş...

Türkçe Yazım Kuralları Senin Dilin

Türkçenin yanlış kullanımından yabancı d...

Hafızamı Güçlendiriyorum

Hafıza; deneyimleri, bilgileri ve bunlar...

Hijyen

Bu eğitimde, hijyen kurallarını ve günlü...

Hızlı Okuma Teknikleri

Bu eğitimin amacı; kişilerin kendi okuma...

Topluluk Önünde Konuşma

Zaman değişse de bazı şeyler değişmiyor....

Telefonda Etkili İletişim

Birçok insan görüşmelerinin çoğunu telef...

Kişisel Farkındalıkta İpuçları

Bu eğitim yolculuğunda, insan işi müdaha...

Performans ve Verimlilik

Hayatınızda performans ve verimliliği ar...

Otizm Farkındalık

Otizm farkındalığı oluşturmak amacı ile...

Yangın

Yangınlar bir doğal afet midir? Yangın e...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bu eğitimde; toplumsal cinsiyete dair te...