Bankacılık Kanunu

course image

Özellikler

  • Kategori Bankacılık
  • Eğitimler 29 İçerik
  • Süre 00:45:00
  • Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
  • Yöntem Scorm 2004
  • Seviye ---
  • Dil Türkçe

Bankacılık Kanunu

Açıklama

Bu eğitimde amacımız 171 maddeden oluşan bu kanunun tamamının üzerinden geçmek yerine bunun yerine uygulamada dikkat etmemiz gereken bazı konular yanında, bankalar ve bankacılar olarak çalışırken uymamız gereken bazı sınırları da tanıtmaya çalışmaktır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların çalışmalarını düzenlemek için 2005 yılında kabul edilerek 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun yerini almıştır. Kanun 2001 krizinden çıkmış Türk Bankacılık sektörünü yeniden yapılandırırken, esas olarak; Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak amaçları ile düzenlenmiştir. Bu temel amaçlar bilinirse yasa içindeki maddelerin yorumu kolaylaşır. Bankacılık Kanununda hangi sorularımıza yanıt alabileceğimizi görmek için aşağıdaki maddelere bakınız. Bankalar hangi konularda faaliyet gösterebilirler? Bankalar nasıl kurulur? Bankaların ana sözleşmeleri nasıl değişir, birleşme ve hisse devri nasıl olur? Bankacılıkta Kurumsal Yönetim nasıl düzenlenmiştir? Bankaların faaliyet gösterirken uymaları gereken sınırlar nelerdir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bankalar hakkında nasıl önlemler alabilirler? BDDK ve TMSF nasıl kurulmuştur, nasıl çalışır, yetkileri nelerdir? Bankalar ve bankacıların yasal yükümlülükleri nelerdir? Bunlara aykırılık halinde doğabilecek idari para ve hapis cezaları nelerdir? Konularına değinir.

Eğitim İçerikleri

Bankacılık Kanunu (29 İçerik)
Eğitimin Amacı
Metin

Bankacılık Kanunu
Metin

Bankacılık Kanunu
Metin

Yasaya Göre Bankacılık Çeşitleri Nelerdir?
Metin

Sepete At
Metin

Bankaların Faaliyet Konuları Nelerdir?
Metin

Bankalar Nasıl Kurulur? (Md. 6-15)
Metin

Bankaların Kuruluş Süreci
Metin

Kuruluş ve Faaliyet İzni İçin Gerekli Koşullar
Metin

Sıra Sizde
Metin

Bankalarda Kurumsal Yönetim
Metin

Koruyucu Hükümler
Metin

Sermaye Yeterliliği
Metin

Likidite Yeterliliği
Metin

Kredilere Kullandırım Süreleri
Metin

Bankaların Kuruluş Süreci
Metin

Doğruyu Bil
Metin

Doğruyu Bil
Metin

Doğruyu Bil
Metin

Doğruyu Bil
Metin

Doğruyu Bil
Metin

Bankaların Bankacılık Dışı Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar
Metin

Mevduata İlişkin Düzenlemeler
Metin

Eşleştir
Metin

Kanunda Düzenlenmiş Üst Kuruluş ve Birlikler
Metin

Bankalarda Gözetim ve Denetim
Metin

Bankaların ve Bankacıların Yasal Yükümlülükleri
Metin

Müşteri Haklarını Korunması (Md. 76)
Metin

Sıra Sizde
Metin

Sürdürülebilirlik Eğitimi

Tümü
Atık Yönetimi

Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve temiz...

Tasarruf İpuçları

Hepimizin bildiği üzere yaşam koşullarım...

İklim Değişikliği

Bu eğitim yolculuğunda, insan işi müdaha...

Su Farkındalığı

Bilim insanları yıllardır uzayda yaşam a...

Sürdürülebilirlik

Bu eğitimde; Sürdürülebilirlik nedir...

Çevre Ve Enerji

Çevre ve enerji konusunda başlıca hedefl...

Finansal Okuryazarlık

Tarihsel olarak bakıldığında finans; 18....