Temel Bankacılık

course image

Özellikler

  • Kategori Bankacılık
  • Eğitimler 45 İçerik
  • Süre 00:55:00
  • Hedef Kitle: ---
  • Yöntem ---
  • Seviye ---
  • Dil ---

Temel Bankacılık

Açıklama

Eğitim İçerikleri

Finansal Sistem ve Piyasalar (6 İçerik)
Finansal Sistem

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Fon Arz Edenler/Fon Talep Edenler

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Finansal Aracılar (Aracı Kuruluşlar)

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Yatırım ve Finansman Araçları

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Hukuki ve İdari Düzen

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Denetleyici ve Düzenleyiciler

Finansal Sistem ve Piyasalar

Metin

Bankaların Finansal Piyasalardaki Rolü (2 İçerik)
Bankaların Finansal Piyasalardaki Rolü
Video

Finansal Piyasalar
Metin

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi (3 İçerik)
Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Türkiye’de Bankacılığın Tarihçesi 1

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Türkiye’de Bankacılığın Tarihçesi 2

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Bankaların Fonksiyonları (1 İçerik)
Bankaların Fonksiyonları
Metin

Bankaların Türleri (1 İçerik)
Bankaların Türleri
Metin

Bankaların Organizasyon Yapıları (1 İçerik)
Bankaların Organizasyon Yapıları
Metin

Banka Bilançosu ve Gelir Tablosu (6 İçerik)
Banka Bilançosu
Video

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Gelir Tablosu
Metin

Gelir Tablosu
Metin

Bankacılıkta Şubeler Cari Uygulamaları (1 İçerik)
Bankacılıkta Şubeler Cari Uygulamaları
Video

Bankaların Karşılaştığı Riskler (5 İçerik)
Giriş- Kredi Riski
Video

Faiz Riski
Video

Kur Riski
Video

Likitide Riski
Video

Sermaye Yetersizliği Riski
Video

Temel Bankacılık Ürünleri (8 İçerik)
Temel Bankacılık Ürünleri / Mevduat
Video

Temel Bankacılık Ürünleri / Mevduat Türleri
Metin

Temel Bankacılık Ürünleri / Yatırım Ürünleri
Metin

Krediler / Nakdi Krediler
Video

Nakdi Kredi Türleri
Metin

Krediler / Gayrinakdi Krediler
Video

Temel Bankacılık / Gayrinakdi Kredi Türleri
Metin

Diğer Hizmet ve Ürünler
Metin

Elektronik ve Dijital Bankacılık (4 İçerik)
Elektronik ve Dijital Bankacılık
Video

Dijital Bankacılık Ürünleri
Metin

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri 1
Video

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri 2
Video

Türkiye'deki Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarını Düzenleyen ve Denetleyen Kuruluşlar (4 İçerik)
Giriş
Video

BDDK
Video

TBB
Video

TMSF
Video

Bankacılığın Yasal Çerçevesi ve Denetimi (3 İçerik)
Yasal Çerçeve
Metin

Denetim
Video

Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi
Video

Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

Tümü
Defansif Sürüş 2021

Bu eğitimde; Ortalama 3 dakika uzunluğun...

Uzaktan Çalışmada İsg

Uzaktan Çalışmada İsg Katalog Eğitimi

Uzaktan Çalışırken Dijital Güvenli...

Uzaktan çalışma, hayatımızın ne kadar da...

Seninle Daha Güvenli

Bu eğitimde, Hız, Yayalar, Bisikletl...

Extended Defansif Sürüş

Bu eğitimde; • Sürücüler otopark gib...