Temel Bankacılık

course image

Özellikler

  • Kategori Bankacılık
  • Eğitimler 45 İçerik
  • Süre 00:55:00
  • Hedef Kitle: ---
  • Yöntem ---
  • Seviye ---
  • Dil ---

Temel Bankacılık

Açıklama

Eğitim İçerikleri

Finansal Sistem ve Piyasalar (6 İçerik)
Finansal Sistem

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Fon Arz Edenler/Fon Talep Edenler

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Finansal Aracılar (Aracı Kuruluşlar)

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Yatırım ve Finansman Araçları

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Hukuki ve İdari Düzen

Finansal Sistem ve Piyasalar

Video

Denetleyici ve Düzenleyiciler

Finansal Sistem ve Piyasalar

Metin

Bankaların Finansal Piyasalardaki Rolü (2 İçerik)
Bankaların Finansal Piyasalardaki Rolü
Video

Finansal Piyasalar
Metin

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi (3 İçerik)
Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Türkiye’de Bankacılığın Tarihçesi 1

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Türkiye’de Bankacılığın Tarihçesi 2

Bankacılığın Dünyada ve Türkiye'de Dünden Bugüne Gelişimi

Video

Bankaların Fonksiyonları (1 İçerik)
Bankaların Fonksiyonları
Metin

Bankaların Türleri (1 İçerik)
Bankaların Türleri
Metin

Bankaların Organizasyon Yapıları (1 İçerik)
Bankaların Organizasyon Yapıları
Metin

Banka Bilançosu ve Gelir Tablosu (6 İçerik)
Banka Bilançosu
Video

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Banka Bilançosunun Açıklaması
Metin

Gelir Tablosu
Metin

Gelir Tablosu
Metin

Bankacılıkta Şubeler Cari Uygulamaları (1 İçerik)
Bankacılıkta Şubeler Cari Uygulamaları
Video

Bankaların Karşılaştığı Riskler (5 İçerik)
Giriş- Kredi Riski
Video

Faiz Riski
Video

Kur Riski
Video

Likitide Riski
Video

Sermaye Yetersizliği Riski
Video

Temel Bankacılık Ürünleri (8 İçerik)
Temel Bankacılık Ürünleri / Mevduat
Video

Temel Bankacılık Ürünleri / Mevduat Türleri
Metin

Temel Bankacılık Ürünleri / Yatırım Ürünleri
Metin

Krediler / Nakdi Krediler
Video

Nakdi Kredi Türleri
Metin

Krediler / Gayrinakdi Krediler
Video

Temel Bankacılık / Gayrinakdi Kredi Türleri
Metin

Diğer Hizmet ve Ürünler
Metin

Elektronik ve Dijital Bankacılık (4 İçerik)
Elektronik ve Dijital Bankacılık
Video

Dijital Bankacılık Ürünleri
Metin

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri 1
Video

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri 2
Video

Türkiye'deki Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarını Düzenleyen ve Denetleyen Kuruluşlar (4 İçerik)
Giriş
Video

BDDK
Video

TBB
Video

TMSF
Video

Bankacılığın Yasal Çerçevesi ve Denetimi (3 İçerik)
Yasal Çerçeve
Metin

Denetim
Video

Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi
Video

Bankacılık Eğitimi

Tümü
Belgelerde Güvenlik

Pasaport, Sürücü Belgesi, Kimlik Kartı g...

Çek Hukuku

Bu eğitim, çek ile ilgili dikkat etmeniz...

Temel Finansal Analiz 2022

Bu eğitimi tamamladıktan sonra; Fina...

Müşterini Tanı

Müşterini Tanı Eğitimi ile; Müşteriler h...

Paralar Ve Güvenlik Özellikleri

Bu eğitim sonunda; Türk Lirası Bankn...

Temel Ekonomi

Eğitim bir ekonomi gazetesi formatında h...

Rekabet Hukuku

Bu eğitim sonrasında hızla gelişen rekab...

Bankacılık Kanunu

Bu eğitimde amacımız 171 maddeden oluşan...

Temel Muhasebe

Bu eğitim sonunda; Temel Muhasebe,...